images/fade/fade1.jpg

alv

Op maandag 3 april 2017 houdt de regio HCC!Zuidoost-Brabant haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Alle leden zijn van harte uitgenodigd.

Agenda

1) Opening en welkom, voorzitter
2) Ingekomen stukken
3) Verslag vorige vergadering 4-4-2016
4) Jaarverslag, secretaris
5) Toelichting op financiën en budget van afgelopen jaar en toekomstig budget
6) Bestuursleden
We hebben nog steeds enkele vacatures in ons bestuur, m.n. zijn we op zoek naar een penningmeester
7) Rondvraag
8) Sluiting

PAUZE

Aansluitend een korte lezing door Rob van Geuns: Herstelmogelijkheden W 10.
Colette Keuten,
secretaris

Wat: Algemene ledenvergadering regio HCC!ZOB
Waar: Wijkgebouw 't Slot, Kastelenplein 167, Eindhoven
Wanneer: maandag 3 april 2017
Tijd: 20.00 uur

 

 

nieuwe site HCCHCC op TV

 

 

 

 

 

Vanaf zaterdag 4 maart staan we als HCC zes weken lang volop in de spotlights op SBS6 in het programma Samen Sterk. Dit tv-programma heeft als thema Zorg en Welzijn. Na de introductie van HCC in de uitzending van 4 maart, komen in de vijf volgende uitzendingen tips aan de orde. Deze zijn gericht op de doelgroep van het programma, de ouderen die geen of weinig kennis hebben van de digitale wereld. De tips zijn dan ook echt op beginnersniveau en beperkt van omvang, ook gezien de beperkte tijd die beschikbaar is. Daarom is er ook voor gekozen om in de uitzendingen gebruik te maken van een tablet en een enkele keer een smartphone.

Op www.hcc.nl/samen vindt u extra informatie bij de inhoud van de afleveringen en links om de uitzendingen terug te kijken. 

Na iedere aflevering wordt in de HCC!nieuwsbrief steeds aandacht besteed aan het onderwerp dat de ...

helpdesk

De helpdesk

Een helpdesk is een locatie of persoon waar meestal telefonisch vragen kunnen worden gesteld, storingen kunnen worden gemeld of advies kan worden verkregen over een bepaald product of service. In onze HCC-regio Eindhoven beschouwen we de helpdesk als een locatie waar u geholpen wordt met problemen op het gebied van hardware of software met uw pc, notebook of tablet. U neemt uw toestel mee, u legt uit wat er aan schort en er wordt wat gedaan.

Wij willen er op wijzen dat u ook met uw tablet langs mag komen. Samsung of Apple (= iPad), u bent van harte welkom.