images/fade/fade1.jpg

helpdesk

De helpdesk

Een helpdesk is een locatie of persoon waar meestal telefonisch vragen kunnen worden gesteld, storingen kunnen worden gemeld of advies kan worden verkregen over een bepaald product of service. In onze HCC-regio Eindhoven beschouwen we de helpdesk als een locatie waar u geholpen wordt met problemen op het gebied van hardware of software met uw pc, notebook of tablet. U neemt uw toestel mee, u legt uit wat er aan schort en er wordt wat gedaan.

Wij willen er op wijzen dat u ook met uw tablet langs mag komen. Samsung of Apple (= iPad), u bent van harte welkom.

 

Iedereen mag hiervan gebruik maken. Wie lid is van de HCC wordt zonder meer en kostenloos geholpen, wie geen lid is mag éénmalig advies vragen als het gaat om een niet te ingewikkeld of tijdrovend probleem. Bij een volgende gelegenheid verlangen we dat die persoon lid wordt van de HCC (37,85 €/jaar). Op deze manier draagt u bij aan het in stand houden van de HCC en u bent goedkoper uit, zeker als u vaker langs moet of wil komen. En misschien krijgt u er een hobby bij.

 

 

De helpdesk in Helmond

De Helpdesk in Helmond is per 1 juni 2017 gestopt omdat er op het laatst te weinig gebruiik werd gemaakt.

 

De helpdesk in Eindhoven

In Eindhoven is er ook een helpdesk en wel op twee verschillende plaatsen.

De uitgebreidste helpdesk is elke dinsdagmiddag in wijkhuis de Ronde, Tongelresestraat 146, van 13.30 tot 16.00 uur.
De wat kleinere helpdesk is er tijdens de inloop in wijkhuis 't Slot, Kastelenplein 167, elke derde zaterdag van de maand.

Gaat u voor de data naar het menuonderdeel Jaarplan.

 

Waar: wijkhuis 't Slot, Kastelenplein 167, Kastelenplein 167, 5653 LX
Lokaal: grote zaal
Wanneer: elke 3e zaterdag van de maand
Tijd: 13.30 - 16:00 uur

Gaat u voor de data naar het menuonderdeel Jaarplan.